agnetamartin.com © 2007 •

 

Dagens Citat:

"Varje försök du gör att rätta en broder innebär att du tror att det är möjligt för dig att rätta, och detta kan endast vara egots högmod. Rättelse är av Gud Som inte vet någonting om högmod."

En Kurs i Mirakler

Textboken sid 209

 


Frigörande Andning

Frigörande Andning (FA) är en kroppsorienterad friskvårdsmetod som syftar till att uppnå total och harmonisk andning och ett totalt och harmoniskt flöde för kroppens energiströmningar.

FA är mer än ett annorlunda sätt att andas. FA bygger på en helhetssyn på människan. Ett nytt sätt att se världen. Allting är energi i olika former och allting är levande och delar av samma helhet.

Allting har ett ursprung hos den enskilde individen. Vi påverkar världen genom vårt sätt att tänka och blir påverkade av världen runt omkring oss.

Allt sker i samverkan, allt är baserat på orsak och verkan. Allt börjar i tankarna. Tanken styr vår verklighet.

Det som verkar svårt och oförklarligt eller grymt kan ha en positivare sida eller åtminstone en förklarande sida.

Det handlar om att förändra vårt sätt att leva, att kliva ut ur vår trygghetszon, att våga titta på sin oro, sina tvivel, sin rädsla.

Med hjälp av frigörande andning kan du starta en förändringsprocess för att uppnå det du vill i ditt liv. Du kan bli mera medveten, mera accepterande och få hjälp med att lösa upp spänningar av olika slag.

Att förtränga dessa spänningar tar av din värdefulla energi. Förutom att spänningar i kroppen kan ge dig olika smärttillstånd så begränsar de ditt psyke. Det är därför viktigt att lösa upp dessa spänningar och att integrera känslan av öppenhet och avslappning i din kropp och själv.

Enkelheten i FA kan för många utgöra det största hindret. Hur kan något som ytligt sett bara är ett annorlunda sätt att andas ha så stor effekt på människor? Hur kan en till synes passiv process genom avslappnande andning och ett öppet psyke ge så stora effekter?

I meditation sitter man stilla utan att göra något. Bästa effekten får man om man lyckas tömma sig själv på tankar och detta har en stor effekt på medvetandet. Så är det också med FA.

Det finns inte så många vetenskapliga förklaringar till hur man påverkas av FA. Däremot finns det en hel del forskning, Robert Fried,

Alla är dock överens om att något sker, något positivt både med kroppen och psyket.
I ett lite längre perspektiv kan FA förändra hela livet. Man kanske bryter upp, prövar nya saker, vågar mer, känner och upplever mer, lever mer.

Hela metoden FA bygger på egna upplevelser, den egna intuitionen och känslan för vad som är rätt och fel. Du får pröva på, experimentera, försöka hitta nyckeln till den egna källan av vishet och kunskap och energi.

Förr eller senare kommer du till frågorna kring de stora existentiella frågorna. Döden, meningen med livet, Kärlek.

I österlandet har andningen en central betydelse när det gäller att aktivera livsenergin. Ju mer livsenergin aktiveras och får flöda fritt i kroppen, desto mer höjer man kroppens upplevelseförmåga och psykets förmåga att integrera, detta leder till en mer harmonisk öppen och total förmåga att uppleva och använda sin kropp och sitt psyke.

FA är ett sätt att återgå till vårt naturliga sätt att andas. När vi sover andas vi FA. Spädbarn andas FA.

När du andas FA öppnas kroppens naturliga flöden och ökar blodcirkulationen, så att kroppens egen energi får möjlighet att röra sig obehindrat i hela kroppen.

Att andas FA är ett sätt att frigöra de fysiska strukturerna och de tankemässiga strukturerna, som håller oss kvar i något vi inte vill ha i våra liv.

Man kan säga att FA är lika med energi i rörelse. Andningen blir helt automatisk, den blir ett sätt att skapa balans i kropp, psyke och ande. Den blir ett sätt att skapa balans mellan hjärnhalvorna, mellan vila och motion. (Hjärnstress av Christina Doktare).

Hur går det till?

Man ligger ner på rygg helt avspänd och avslappnad. Andningen är sammankopplad utan en antydan till paus mellan in- och utandningen.

Du andas in aktivt och med kraft och släpper ut luften, helt avslappnat. Det blir som en vågrörelse, tänk dig att vågorna sköljer upp mot stranden och sedan går tillbaka utan ansträngning ut i havet igen. Känn hur andningen följer denna kraftfulla rytm utan ansträngning.

Du andas in ny luft, nytt syre, ny livsenergi, nytt ljus och allt annat positivt du vill ha i ditt liv.

Du andas ut fullständigt avslappnat och släpper taget om allt du vill bli fri ifrån. Tänk dig utandningen som en form av ”Lyckosuckar”. Desto mer och djupare du kan slappna av desto bättre är det. Den avslappnade utandningen förs ut helt genom tyngdlagen.

Bröstkorgens muskler skall vara helt avslappnade. Du andas helt och fullt och får tillgång till hela din andningskapacitet. Du andas med allt du har, ända upp i bröstet.

FA vidgar ditt tänkande, öppnar upp. FA ökar din uppmärksamhet, du ser klarare, du kan få viktiga insikter och budskap.
FA är ett annorlunda sätt att andas, avslappnat, sammanhängande och totalt, likt det sätt man andas under avslappnad sömn.

Bröstandning, öppnar upp. Ju mer du öppnar upp, ju mer måste du lära dig att härbärgera det som kommer upp. Bukandning härbärgerar, lär oss att hålla distans till situationer vi får ta hand om lite senare.

Energicykel

FA är som en injektion av energi i kroppen. En andningssession kan pågå 1 – 1 ½ timma, men kan också vara bara ½ timma. Barn har mycket kortare energicyklar.

Det är viktigt att inte sluta på toppen av en energicykel! Känn efter hur det känns i kroppen, pirrar det fortfarande? Känns det som att jag inte är färdig ännu?

Att andas FA handlar om Vilja. Vill du prova FA så är det du som andas. Andningspedagogen är till för att stödja och guida dig i din andning.

Vad kan hända under andningen?

Var villig att gå in det okända. Släpp taget och slappna av. Bagaget spelar ingen roll. Utan det är hur vi handskas med det. Allting blir precis som det ska bli.

All smärta är blockerad energi. Känner du smärta någonstans är det bästa att fortsätta andas och att andas rakt in i smärtan. Får du kramp är det extra viktigt att se till att utandningen är avslappnad. Slappna av, be om stöd, pröva fokusera på den kroppsdel som krampar eller på någon kroppsdel som inte krampar.

Du kan bli varm eller kall. Du kan få stickningar, som ”sockerdricka, flödande varmt eller kallt vatten”. Be om stöd, du kanske behöver en extra filt eller du kanske behöver bli av med en filt eller du kanske behöver lite massage eller en hand på något ställe.

Du kan känna motstånd av olika sätt. Motstånd mot att ta emot energi. Du kanske somnar eller går in i en meditation och på så sätt slutar andas frigörande andning. Då kommer andningspedagogen att försöka få dig med på noterna igen, men allt handlar om din vilja.

Du kan få utlevelser, om det är energi i utlevelsen, så låt den bara komma, be om stöd. Det är lika terapeutiskt att uppleva smärta som njutning. Vi är ofta rädda för att gråta. Har mycket gråt vi behöver få ut. Om du blir arg, är det ok att slå på madrassen men det är inte ok att skada sig själv eller någon annan.

Du kan få bilder. Du kan få transpersonella upplevelser.

Ingen andning är den andra lik, jämför aldrig din andning med någon annans eller med dina tidigare andningar. Det är helt normalt att du ibland upplever att ingenting händer. Be om det du behöver. Alla känslor är lika mycket värda.

Andningspedagogen (AP) och klienten

Du bör andas med en AP minst 10 ggr, enskilt eller i grupp. Du kan så småningom andas själv, beroende på hur trygg du känner dig.

Den som andas har ett eget personligt ansvar för sitt helande och sin andning. AP finns där för dig, stödjer och lär ut ett sätt att andas.

AP lär ut ett sätt att andas och slappna av som kan ge terapeutiska effekter. AP kan aldrig utlova läkedom av något slag.